Аялал жуулчлал / Tourism

Монгол орон ямар вэ? / How does Mongolia look like?

Жуулчны мэдээллийн сан

Монголын нийт хүн ам 3 сая гаруй бөгөөд дэлхийд хүн амаараа 140 дугаарт орж байна.

Монгол улс Төв Азид оршдог далайд гарцгүй улс юм.  Монгол улс 21 аймагт хуваагддаг ба нэг бие даасан хотын захиргаатай. Аймаг бүр хэд хэдэн дүүрэгт хуваагдана. Төв аймгийн газар нутаг дотор байрлаж буй нийслэл хот нь Төв аймгаас тусдаа биеээ даасан засаг захиргаатай болно.


Mongolia is a landlocked country in Central Asia, and the region has been ruled by many nomadic empires over its history, including Chinggis Khan, who founded the Great Mongolian Empire. In 2015, Mongolia’s population was estimated as 3.0 million people, which ranks it 140th in the world.

Mongolia is divided into 21 Provinces (Mongolian: aimag) and one provincial municipality. Each aimag is subdivided into several districts. The modern provinces have been established since 1921. The capital, Ulaanbaatar, is governed as an independent provincial municipality separate from Töv Province, where this city is located.

 


ЖУУЛЧДЫН СОНИРХОЛЫГ ТАТДАГ МОНГОЛ УЛСЫН ГОЛ ҮЗЭСГЭЛЭНТ ГАЗРУУД / Most attractive tourist destinations.

Ulaanbaatar-capital city of Mongolia

Mongolia

Төв аймаг/ Central province

Өмнөговь аймаг/ Omnogovi province, the Gobi desert

Өвөрхангай аймаг/ Ovorhangai province, Karakorum 

Архангай аймаг/ Arhangai province

Хөвсгөл аймаг/ Hovsgol province

Хэнтий аймаг/ Hentii province

Ховд аймаг/ Hovd province

Увс аймаг/ Uvs province

Баян-Өлгий аймаг/ Bayan-Ulgii province

Dornod/ Dornod