Холбоо барих

Монгол судлалыг хөгжүүлэхэд мэдээлэллийн технологийг нэвтрүүлэн ашиглах нь.

Инновацийн төсөл. 2015 - 2017 он.

МУИС,  Шинжлэх ухааны сургууль, Хүмүүнлэгийн салбар, Түүхийн тэнхим

  • Түүхийн тэнхимийн эрхлэгч, профессор, доктор П. Дэлгэржаргал
  • Төслийн удирдагч профессор, Түүхийн шинжлэх ухааны доктор Ж. Урангуа
  • Төслийн ажилтан магистр М. Лхамжав

БСШУС-н яам

  • Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан

Холбоо барих

Утас: (+976) - 75754400 - 2230

Цахим шуудан: uranjams@gmail.com

Хаяг: 341 тоот, МУИС-ийн Хичээлийн II байр, Улаанбаатар хот, Монгол улс


        Contact

Telephone: 7575- 4400 ext.2230

E-mail: uranjams@gmail.com

Address: National University of Mongolia, II building, No. 341, Ulaanbaatar, Mongolia